I n s o m n i a


When you have i n s o m n i a, you're never really asleep... And you're never really awake.(Source: 3mptyspac3, via thepathtodecay)